ITIL® 4 – uniwersalna biblioteka zarządzania usługami

ITIL® 4 – uniwersalna biblioteka zarządzania usługami

ITIL4 jest najnowszą, czwartą wersją biblioteki ITIL. To usystematyzowany zbiór reguł i zasad dotyczących szeroko rozumianego zarządzania usługami informatycznymi w organizacji, a także infrastrukturą informatyczną, z której ta organizacja korzysta.

ITIL4 – idealna metodyka dla firm usługowych

Biblioteka ITIL4 jest kojarzona głównie z firmami IT i oferowanymi przez nie usługami. Nie ma jednak żadnych przeszkód przed tym, aby stosować tego typu praktyki również w organizacjach spoza branży IT, które na co dzień korzystają z nowoczesnych  rozwiązań cyfrowych, takich jak banki, instytucje publiczne czy firmy handlowe. Co więcej, dana organizacja nie musi posiadać dedykowanego działu IT. Wystarczy, że współpracuje z zewnętrznymi dostawcami takich usług, aby wykorzystanie metodyki ITIL przyniosło wymierne korzyści.

ITIL4 a wielkość organizacji

Niekiedy można się spotkać z opinią, że biblioteka ITIL jest przydatna tylko w dużych  firmach i korporacjach, a implementacja w małych i średnich przedsiębiorstwach jest zbyt złożona i uciążliwa. To nie do końca jest prawdą. Owszem, wdrożenie wszystkich praktyk ITIL czy zastosowanie pełnego, modelu zarządzania sługami (SVS), nie zawsze jest konieczne lub nawet możliwe w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Warto jednak pamiętać, że ITIL 4 z definicji stawia na elastyczność, pragmatyzm i zdrowy rozsądek we wdrażaniu kolejnych rozwiązań oraz wybieraniu tych, które są odpowiednie. Można wręcz powiedzieć, że sztywne trzymanie się wytycznych stojących za tą metodyką jest w pewnym sensie sprzeczne z jej istotą.

biznes

7 zasad przewodnich ITIL 4

Mówiąc o ITIL 4, nie sposób nie wspomnieć o7przewodnich zasadach:  

  • Skoncentruj się na wartości. Wartość oferowanych usług jest mierzona satysfakcją klienta lub odbiorcy końcowego.
  • Zacznij od stanu bieżącego. Wdrażając ITIL4 nie zaczynamy od zera, tylko staramy się zmodyfikować rozwiązania, które już wypracowaliśmy i z których korzystamy.
  • Postępuj iteracyjnie, wykorzystując informacje zwrotne. Warto skupić się na podejściu iteracyjnym i ulepszać oferowane usługi małymi krokami, na bieżąco analizując ich wartość oraz jakość.
  • Współpracuj i promuj widoczność. Nad wprowadzeniem zmian pracujemy zespołowo i nie ukrywamy postępów lub problemów, które pojawiły się w toku prac. Przejrzystość i uczciwość są w tym przypadku najważniejsze.
  • Myśl i pracuj całościowo. O wprowadzanych rozwiązaniach myślimy holistycznie, nie traktując ich tak, jakby były samodzielnymi usługami. Innymi słowy kształt i jakość usług powinny iść w parze z celami biznesowymi organizacji oraz potrzebami klientów.
  • Zadbaj o prostotę i praktyczność. Skupiamy się wyłącznie na koniecznych działaniach, upraszczając je tak, jak to jest możliwe. Powód takiego podejścia jest oczywisty: im jakiś proces jest bardziej skomplikowany, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się błędu.
  • Zadbaj o prostotę i praktyczność. Należy również pamiętać o efektywności. Tam, gdzie to możliwe, stawiajmy na automatyzację prac lub zadań, a także na optymalizację ich kosztów.

Nietrudno zauważyć, że powyższe zasady są dość uniwersalne. To oczywiście nie jest żaden przypadek – ITIL4 skupia się raczej na szeroko rozumianych procesach, niż konkretnych rozwiązaniach informatycznych. Oznacza to w praktyce, że założenia ITIL4 znacznie wychodzą poza branżę informatyczną i mogą być stosowane do zarządzania i poprawiania jakichkolwiek usług, nie tylko IT.

Więcej informacji dotyczących ITIL4 znajdziesz na stronie inprogress.pl.

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited.

Materiał zewnętrzny

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments