Wtórna dystrybucja papierów wartościowych – co to takiego i na czym polega?

Wtórna dystrybucja papierów wartościowych – co to takiego i na czym polega?

Każdy, kto inwestuje na giełdzie, liczy na zyski. Aby osiągnąć w tym wysoką skuteczność, trzeba zdobywać wiedzę i doświadczenie pozwalające zrozumieć mechanizmy rządzące funkcjonowaniem giełdy. Jednymi z najważniejszych pojęć, jakie pojawiają się w tym kontekście, są papiery wartościowe i ich dystrybucja.

Czym są papiery wartościowe?

Jak wyjaśniają eksperci z domu maklerskiego Prosper Capital, mianem papieru wartościowego określa się zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych ucieleśniający określone prawa majątkowe. Przysługują one osobie, która w dokumencie została wskazana jako uprawniona. W celu zrealizowania nabytych w ten sposób uprawnień niezbędne jest przedłożenie papieru wartościowego. Zniszczenie lub jego utrata jest równoznaczne z utratą uprawnień. W myśl obowiązujących w Polsce przepisów papierami wartościowymi są m.in.: akcje, obligacje, listy zastawne, warranty subskrypcyjne, certyfikaty inwestycyjne etc. Przy podziale papierów wartościowych przyjmowane są różne kryteria.

Czym jest dystrybucja papierów wartościowych?

Osoby zainteresowane inwestowaniem na giełdzie wiedzą o czterech najważniejszych fazach rynku, jakie określił Stan Weinstein. Jedną z tych faz jest dystrybucja akcji oraz innych papierów wartościowych. Dochodzi do niej, kiedy inwestorzy chcą przez jakiś czas sprzedawać te papiery w taki sposób, aby nie kształtować ich ceny. Niezbędne jest tu zaistnienie dwóch istotnych czynników. Po pierwsze: jest to sprzedaż papierów wartościowych przez stronę podażową po obniżonym kursie. Po drugie: chodzi o zakup omawianych dokumentów przez stronę popytową bez podbijania kursu, chociaż duża ich ilość znajduje się w obrocie.

Wtórna dystrybucja papierów wartościowych – co to jest?

Wtórna dystrybucja obligacji i innych papierów wartościowych polega na tym, że na sprzedaż wystawiony zostaje pokaźny pakiet istniejących papierów wartościowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej dystrybucji papierów wartościowych dystrybucja wtórna odbywa się w znakomitej większości przypadków poza głównym rynkiem akcji.

Materiał Partnera

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments