Wszystko co musisz wiedzieć o 500+

Wszystko co musisz wiedzieć o 500+

Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody, czy liczbę dzieci w rodzinie.

Kto  może  skorzystać  z  programu  Rodzina  500+?

Świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia.

O świadczenie to mogą ubiegać się rodzice (matka lub ojciec) oraz opiekun faktyczny, jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku gdy rodzice sprawują, zgodnie z orzeczeniem sądu, opiekę naprzemienną  nad dzieckiem  w porównywalnych i powtarzających się okresach, to oboje otrzymają świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc (250 zł).

Zobacz też: Krajowy System eFaktur, czyli KSeF

Kryterium dochodowe

Prawo do świadczenia wychowawczego jest niezależne od dochodów rodziny, jest wolne od egzekucji i nie podlega opodatkowaniu.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem świadczenia zajmuje się ZUS. Wnioski można składać do tylko drogą elektroniczną.

źródło: gov.pl

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments